ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗೋಳು, ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ಶಿರಸಿ ರೈತ

ಒಂದೆಡೆ ಸರಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಲದಿಂದ ನೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳಗಾರರೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

WESTERN GHATS
west ghat rain
Linganamakki
Karwar
Accident Sirsi
Agriculture
Kona