404 Page Not Found

Please try one of the following pages:

Home Page
Speciality of Nagarahavu Kannada Cinema

ರಾಮಾಚಾರಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ 100 ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಗರಹಾವು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ... ಹಾಡನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮೋಶನ್’ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯಾಯ್ತು. 4 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ.  ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ನೋಡಿ.