Yuyutsu  

(Search results - 1)
  • Kourava Yuvatsu fought with Pandavas against Kauravas in Mahabharata warKourava Yuvatsu fought with Pandavas against Kauravas in Mahabharata war

    FestivalsAug 9, 2021, 6:53 PM IST

    ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಕೌರವನೀತ!

    ವಿಕರ್ಣನೂ ಯುಯುತ್ಸುವಿನಂತೆಯೇ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆತ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಕಡೆಗೇ ಇದ್ದು ಹೋರಾಡಿ, ಭೀಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದ. ವಿಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮ ಮಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯುಯುತ್ಸುವಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.