Unaffordable  

(Search results - 1)
  • undefined

    NEWS5, Sep 2018, 1:18 PM

    ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಶಾಕ್

    ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಮಾಚಾರ. ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.