Tvs Ntprq 125  

(Search results - 1)
  • TVS Ntorq

    AUTOMOBILE25, Jun 2019, 5:07 PM

    ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ TVS Nಟಾರ್ಕ್ 125 ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

    2018ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ  TVS Nಟಾರ್ಕ್ 125 ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ Nಟಾರ್ಕ್ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಇದೀಗ Nಟಾರ್ಕ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.