Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News
1 results for "

Short Life

"
How Markandeya with short life become chiranjeeviHow Markandeya with short life become chiranjeevi

ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆದುದು ಹೇಗೆ?

ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? 

Festivals Nov 1, 2021, 6:38 PM IST