Poverty Line  

(Search results - 1)
  • Poverty Line

    NEWS9, Jun 2019, 9:54 AM IST

    10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತ?

    ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 44 ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 44 ಜನರು ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.