Nava Benagaluru  

(Search results - 1)
  • Ramanagara District To Be Renamed As Nava Benagaluru By Karnataka GovtRamanagara District To Be Renamed As Nava Benagaluru By Karnataka Govt

    Karnataka DistrictsJan 4, 2020, 8:45 AM IST

    ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು!?

    ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೆಸರು?| ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ| ನವಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಮನಗರವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಭವ