Morning Shower  

(Search results - 1)
  • Importance of morning shower/Bath

    relationshipDec 21, 2018, 1:31 PM IST

    ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಫಲವತ್ತತೆ...!

    ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ಸಂಜೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಇತರೆ ವರ್ಗದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನದ ಟೈಂ ಅವಲಂಬಿತವಾದರೂ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಲಾಭ  ಹೆಚ್ಚು....