Leap Year 2020  

(Search results - 1)
  • Leap Day

    SCIENCE29, Feb 2020, 11:00 AM IST

    4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫೆ. 29 ಬರದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

    ಸಾಮಾ​ನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿ​ಕ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷ​ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರು​ತ್ತ​ದೆ. ಈ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವನ್ನು 4ರಿಂದ ಭಾಗಿ​ಸ​ಬ​ಹುದು. ಆದರೆ ಶತಮಾನದ ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ (ಅಂದರೆ-00ಯಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗುವ) ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಜ್ಯವಾಗುವುದಾದರೂ ಸಹ, ಅವು 400ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.