France Government  

(Search results - 1)
  • Qatar Rafale Handing Over

    NEWSApr 11, 2019, 5:20 PM IST

    ಪಾಕ್ ಪೈಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರಫೆಲ್ ತರಬೇತಿ: ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳೆಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್!

    2017ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಸೇನೆ ಪೈಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರಫೆಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ಲೈಲರ್, ಪಾಕ್ ಪೈಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರಫೆಲ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.