Digital Literatures  

(Search results - 1)
  • Media

    NEWSDec 24, 2018, 11:56 AM IST

    ಪತ್ರಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

    ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ‘ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಙ್ಮಯ ಹಾಗೂ ‘ಡಿಜಿ ವಾಙ್ಮಯ’ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.