Camphor  

(Search results - 1)
  • Amphor

    LIFESTYLEMay 13, 2019, 3:20 PM IST

    ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ!

    ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ?