Bonsai  

(Search results - 1)
  • These plants should not be kept at homeThese plants should not be kept at home

    ASTROLOGYJul 26, 2018, 2:02 PM IST

    ಈ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಕಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

    ಈ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಕಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಳಸಿಯಂಥ ಗಿಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆ ಸುತ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.