Benz Suv  

(Search results - 1)
  • benz car present by diamond merchant

    NEWSSep 29, 2018, 11:49 AM IST

    ನೌಕರರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿಯ ಬೆಂಜ್ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ

    2017 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1200 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೂರತ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೊಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರು ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.