Aghori Babas  

(Search results - 1)
  • Does Aghori babas eat man meat

    Festivals18, Feb 2020, 3:40 PM

    ನರಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಅಘೋರಿಗಳು ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರಾ?

    ಅಘೋರಿಗಳು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮೈ ಬೂದಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ನಿಜವಾ, ಈಗಲೂ ಅಂಥವರಿದ್ದಾರಾ?