Agar Wood  

(Search results - 1)
  • Farmer from puttur benefits by Agar woodFarmer from puttur benefits by Agar wood

    MagazineJan 2, 2020, 2:28 PM IST

    ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಈ ಅಗರ್‌ವುಡ್!

    ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಬೆಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರೈತರಷ್ಟೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೇಶವ
    ಕೈಪಾರ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.