Search results - 1 Results
  • Punjab labourer borrows Rs 200 to buy lottery, wins Rs 1.5 crore!

    BUSINESS6, Sep 2018, 1:30 PM IST

    200 ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಲಾಟರಿ ಕೊಂಡ: 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆದ್ದ ಭಂಡ!

    ಸಾಲಮಾಡಿ ಕೊಂಡ ಲಾಟರಿಗೆ ಹೋಡಿತು ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ! ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್! ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್! ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ 200 ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಲಾಟರಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೋಜ್