Search results - 1 Results
  • Moto2 Rider Banned After Grabbing Rival's Brake While Racing At 220kph

    SPORTS11, Sep 2018, 11:44 AM IST

    ಇವನೆಂತಾ ಆಟಗಾರ?: ಏನ್ಮಾಡ್ದಾ ಅಂತಾ ನೀವೇ ನೋಡಿ!

    ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮರೆತ ಮೋಟೋ ಜಿಪಿ ಆಟಗಾರ! ಆಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಬೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ತಿದ್ ಭೂಪ! 220 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೆಫೆನಾ ಮಾಂಜಿಯ ಬೈಕ್! ಆಟದಿಂದ ನಿಷೇದಕ್ಕೊಳಗಾದ ರೊಮಾನೋ ಫೆನಾಟಿ