ರಿಂಗ್ ಬೆರಳು  

(Search results - 1)
  • Finger ring

    LIFESTYLE21, Jun 2018, 4:09 PM IST

    ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವ ಬೆರಳ ಅರ್ಥವೆನು ?

    ಉಂಗುರ ತೊಡುವುದು ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದರೂ, ಇದು ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಆಧುನೀಕತೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾವಯೇ ಆಧುನಿಕ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬೆರಳಿಗೂ ತೊಡುವ ಉಂಗುರಗಳು ಇದೀಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ಬೆರಳಿಗೆ, ಎಂಥ ಉಂಗುರ ತೊಟ್ಟರೆ ಏನರ್ಥ?