ರಾಜ ವೀರಮದಕರಿ ನಾಯಕ  

(Search results - 1)
  • Darshan

    Sandalwood6, Dec 2019, 1:07 PM IST

    ಗಂಡುಗಲಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ, 'ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ'!

    ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ 'ಗಂಡುಗಲಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಹೆಸರನ್ನು 'ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಲತಾ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರದ್ದು ಎಂಥ ಪಾತ್ರ?