Search results - 1 Results
  • Rajkumar Rinwa

    BUSINESS10, Sep 2018, 4:34 PM IST

    ವಾರೆ ವ್ಹಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್: ತೈಲದರ ಏರಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ!

    ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲದರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ತೈಲದರ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ತಲೆ ಕೆಡಸಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೈಲದರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನ ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತೈಲ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.