ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ  

(Search results - 1)
  • <p>Honda Childrens day</p>

    AutomobileNov 13, 2020, 3:59 PM IST

    ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ; ಹೋಂಡಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನ!

    ಹೋಂಡಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನವು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ 50 ಶಾಲೆಗಳ ಚಿಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಚಿಣ್ಣರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ; ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.