ರಬ್ಬರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್  

(Search results - 1)
  • Python

    Karnataka Districts14, Jan 2020, 11:11 AM

    ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ 6 ಹೆಬ್ಬಾವು..!

    ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೋ, ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿಯೋ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣ ಸಿಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ 6 ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.