ರಘು ನಿಡುವಳ್ಳಿ  

(Search results - 1)
  • Raghu niduvalli

    INTERVIEW17, Aug 2018, 1:55 PM IST

    ವಿಷಾದದ ತಮಾಷೆ ಬರವಣೆಗೆ ನನಗಿಷ್ಟ

    ಈಗ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಚಿತ್ರ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣಾಕಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಂಕಣ ಇದು. ಈಗ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತರುವ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರುಗಳ ಅಂತರಂಗ ದರ್ಶನ