ಮೇಸ್ತ್ರಿ  

(Search results - 1)
  • mesthri

    Film Review1, Sep 2018, 2:02 PM IST

    ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಮೇಸ್ತ್ರಿ

    ಈ ವಾರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಏನೆನಿಸುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ.