ಭೃಂಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆ  

(Search results - 1)
  • Hair

    Health14, Mar 2019, 3:52 PM IST

    ಕೂದಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭೃಂಗರಾಜನೆಂಬ ಆಪ್ತ...

    ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆಯಂತೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್...ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?