ಬ್ರೆಸ್ಟ್‌ ಫೀಡಿಂಗ್  

(Search results - 1)
  • <p>Breastfeeding</p>

    Woman13, Aug 2020, 10:58 AM

    ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಸುಖ;ಬ್ರೆಸ್ಟ್‌ ಫೀಡಿಂಗ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ!

    ನೀವೊಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಆದಿರಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಮತ್ತು ಸುಖಗಳ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀಕುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮಗು ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಎಳೆಯ ಬೊಮ್ಮಟೆಯೊಂದಿಗಿನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಅಮ್ಮ, ಮಗುವಿನ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್‌ ಫೀಡಿಂಗ್‌ ಸಮಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪರಿಹಾರ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಬರಹ.