ಬೈಜೂಸ್  

(Search results - 1)
  • <p>Abu Dhabi, ipl</p>

    IPL7, Aug 2020, 1:06 PM

    ಐಪಿ​ಎಲ್‌ ಪ್ರಾಯೋ​ಜ​ಕ​ತ್ವ​ಕ್ಕೆ ಕೋಕ್‌, ಬೈಜೂಸ್‌ ಆಸಕ್ತಿ?

    ವಾರ್ಷಿಕ 440 ಕೋಟಿ ರು. ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿವೋ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋ​ಜ​ಕತ್ವಕ್ಕೆ ವಾಪ​ಸಾ​ಗ​ಬ​ಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳ ಸಮ​ಯ​ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋ​ಜಕರನ್ನು ಹುಡು​ಕುವ ಒತ್ತ​ಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ​ಸಿಐ ಸಿಲು​ಕಿದೆ.