ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ  

(Search results - 1)
  • page3_2

    LIFESTYLE11, Sep 2019, 1:22 PM IST

    ಮಹಾನಗರದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ!

    ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಂದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಪ್ರೆಸ್ ಆದ ಭಾವನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ