ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಹಲ್ಲು  

(Search results - 1)
  • undefined

    LIFESTYLE28, May 2018, 5:02 PM

    ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್‌ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ಯಾ?

    ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೂರನೇ ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕದ ಹಲ್ಲು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಹಲ್ಲು 17 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮನುಜರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಮೂಡುವ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನೇ ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕದ ಹಲ್ಲು ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹಲ್ಲಿಗೂ  ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.