ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥನ  

(Search results - 1)
  • Moscow

    Travel2, Feb 2019, 3:59 PM

    ಮರೆಯಲಾರದ ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರವಾಸ

    ಭಾರತೀಯರ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರುವ ನಂಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾವಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪಾಡಾಯಿತು ಎಂದು ಬದುಕುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಷ್ಯನ್ನರು ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಯತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕೋ?