ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್  

(Search results - 1)
  • Night Shift

    LIFESTYLEApr 16, 2019, 3:27 PM IST

    ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ತರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು...

    ನಿದ್ರೆ, ಊಟ..ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊತ್ತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ ಕುತ್ತು. ಏಕೆ?