ನಿಂಬೂ ಪಾನಿ  

(Search results - 1)
  • Lemon water lemon juice

    LIFESTYLEMay 13, 2019, 2:59 PM IST

    ನಿಂಬೂ ಪಾನಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?

    ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭಗಳು ಹಲವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಡದ ಈ ನಿಂಬೂ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.