ದಿ ಕೆನರಾ ನ್ಯೂಸ್  

(Search results - 1)
  • Press Day

    NEWS2, Jul 2018, 3:19 PM IST

    ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೆ

    ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 102 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ತಲೆಮಾರು ಬದಲಾದರೂ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.