ತ್ರಾಟಕ  

(Search results - 1)
  • trataka

    Film Review1, Sep 2018, 2:17 PM

    ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ತ್ರಾಟಕ

    ಈ ವಾರ ತ್ರಾಟಕ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಏನಂತಾನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಪ್ರಭು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ.