ಡಾಲ್ರ್  

(Search results - 1)
  • BUSINESS12, Jul 2018, 5:52 PM IST

    ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ನೈಜ ಕಾರಣ ಏನು?

    ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಖಲೆನ್ನು ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬರೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಾಖೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.