ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ್  

(Search results - 1)
  • undefined

    SPORTSMay 8, 2019, 11:07 AM IST

    ಟೈಗರ್’ವುಡ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ

    43 ವರ್ಷದ ಟೈಗರ್‌ವುಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 5ನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ 4ನೇ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಗಾಲ್ಫರ್ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ವುಡ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.