ಚುಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌  

(Search results - 1)
  • chew gum

    LIFESTYLE26, Apr 2019, 3:44 PM IST

    ಚುಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌ನಿಂದ ಕಾಡಬಹುದು ಅಜೀರ್ಣ!

    ಒತ್ತಡವೋ, ಶೋಕಿಯೋ, ಆದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಸದಾ ಹಸು ಮೆಲಕು ಹಾಕುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಜಗಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್.