ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೇಕ್ಷೆ 2019  

(Search results - 1)
  • Narendra Modi

    Lok Sabha Election NewsMay 23, 2019, 7:57 AM IST

    ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಜವಾದರೆ ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಮೋದಿ ಪಿಎಂ?

    ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೋದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರೆ 2019ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.