ಚಿಂಕಾರ ಪಾರ್ಕ್  

(Search results - 1)
  • West Bengal's mascot is a cat that can swim, catches fish and is twice the size of your house kitty. The Fishing Cat is listed as vulnerable due to threats to their habitation.

    Karnataka Districts15, Feb 2020, 10:24 AM IST

    6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಚಿಂಕಾರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ..!

    ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣದ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಗೆಜೆಲ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಚಿಂಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕಳೆದ 2016ರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.