ಗೀತಾ ಕಾಳೆ  

(Search results - 1)
  • visiting card

    India8, Nov 2019, 10:26 AM IST

    ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್!

    ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.