Search results - 1 Results
  • Pinky dog

    LIFESTYLE6, Sep 2018, 12:21 PM IST

    ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿನಾಯಿ ಪಿಂಕಿ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಗ್

    ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ‘ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಗ್ ಅಲೈವ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿ (ಪಿಂಕಿ) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಮರಿಯಿದ್ದಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾವು ಬದುಕಿಮ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದನ್ನು ತಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಜೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ. ಈಗ ಅದೇ ಪಿಂಕಿ ಎಲ್ಲರ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿ.