ಐರಿಸ್ ಎಫೆಲ್  

(Search results - 1)
  • Iris Aple

    Fashion13, Feb 2019, 3:53 PM IST

    ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ 97ರ ಈ ಅಜ್ಜಿ!

    ವಯಸ್ಸಿಗೂ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸು 90 ಆದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬದುಕ್ಕೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ....