ಎಂಫ್ಲಕ್ಸ್  

(Search results - 1)
  • Emflux

    AUTOMOBILE16, Aug 2019, 5:48 PM

    ಬರುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ Emflux TWO ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ !

    ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ Emflux ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೊರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 2ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ.