Search results - 1 Results
  • Rajasthan government to provide free mobile phones to women of BPL families

    BUSINESS4, Sep 2018, 3:37 PM IST

    ಚುನಾವಣೆ ಗಿಫ್ಟ್: ಬಿಪಿಎಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮೊಬೈಲ್!

    ಎಲ್ಲಾ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮೊಬೈಲ್! ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ! ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಘೋಷಣೆ! ಬಾಮಶಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುಗೆ
    ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಿಎಂ ವಸುಂದರಾ ರಾಜೇ