ಈಟ್ ಕಪ್  

(Search results - 1)
  • Eatcup

    state30, Oct 2019, 12:37 PM IST

    ಟೀ ಕುಡಿದು, ಕಪ್ ತಿನ್ನಿ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ 'ಈಟ್ ಕಪ್'..!

    ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಪ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಆದರೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ.. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಕಪ್‌ನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ತಿನ್ನಲು ಸಾರ್ಧಯವಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಕಪ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ..