ಅಪ್ ಯೂ ಗೋ  

(Search results - 1)
  • undefined

    Health20, Aug 2020, 1:14 PM

    ಮಕ್ಕಳು ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು upUgo

    ಈಗೀಗ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು upUgo ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗಿಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.