ಲಂಡ​ನ್‌: ಜಿ- ಮೇಲ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಆನ್‌​ಲೈನ್‌ ಖಾತೆ​ಗ​ಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈಗಲೂ 123456 ಮತ್ತು ‘ಕ್ವೆಟ್ರಿ​’ಯಂತ​ಹ ಸುಲ​ಭದ ಪಾಸ್‌​ವ​ರ್ಡ್‌​ಗ​ಳನ್ನು ಬಳ​ಸು​ತ್ತಿ​ದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಅಧ್ಯ​ಯ​ನ​ವೊಂದ​ರಿಂದ ಬೆಳ​ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬ್ರಿಟ​ನ್‌ನ ನ್ಯಾಷ​ನಲ್‌ ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯು​ರಿಟಿ ಸೆಂಟರ್‌ (ಎ​ನ್‌​ಸಿ​ಎ​ಸ್‌​ಸಿ) ನಡೆ​ಸಿದ ಅಧ್ಯ​ಯ​ನ​ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ​ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನರು ಸುಲ​ಭದ ಪಾಸ್‌​ವರ್ಡ್‌ ನೀಡು​ವು​ದ​ರಿಂದ ಬೇರೆ​ಯ​ವರು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯ​ತೆ​ಗ​ಳಿ​ರು​ತ್ತವೆ. ನೆನ​ಪಿ​ಟ್ಟು​ಕೊ​ಳ್ಳ​ಬ​ಹು​ದಾದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ​ಗ​ಳ ಸಂಯೋ​ಜ​ನೆ​ಯಿಂದ ಬಲ​ವಾದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ನೀಡ​ಬ​ಹುದು ಎಂದು ಎನ್‌​ಸಿ​ಎ​ಸ್‌ಸಿ ತಿಳಿ​ಸಿ​ದೆ.

2.3 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಈಗಲೂ 123456 ಸಂಖ್ಯೆ​ಯನ್ನು ಆಗಿ ಬಳ​ಸು​ತ್ತಿ​ದ್ದಾರೆ. 123456789 ಸಂಖ್ಯೆ​ ಎರ​ಡನೇ ಜನ​ಪ್ರಿಯ ಪಾಸ್‌​ವರ್ಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು​ಳಿ​ದಂತೆ ಕ್ವೆಟ್ರಿ, ಪಾಸ್‌​ವರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು 1111111 ಅಂಕಿ​ಯನ್ನು ಕೂಡ ಜನರು ಪಾಸ್‌​ವರ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಬಳ​ಸು​ತ್ತಿ​ದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಲೆ, ಮಿಚೆಲ್‌, ಡೇನಿಯಯಲ್‌, ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲೆ ಇವು ಪಾಸ್‌​ವ​ರ್ಡ್‌ಗೆ ಬಳ​ಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸ​ರು​ಗ​ಳಾ​ಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯ​ಯನ ತಿಳಿ​ಸಿದೆ.