404 Page Not Found

Please try one of the following pages:

Home Page
video Beats for freedom held on independence day

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಂ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಹಾಗೆ. ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ.